top of page

 //  שקט וניקיון עיצובי //

דירת קבלן למשפחה בה שינינו משמעותית את חלוקת החלל. מדירה שתוכננה עם מטבח קטן שנמצא בסוף הדירה, מנותק מהסלון ולא מותאם למשפחה, העברנו אותו למרכז הבית והגדלנו אותו.

המעבר של המטבח למרכז החלל יצר חלל ציבורי של סלון ומטבח מחוברים, שזוכים מכיוון נוסף של אור ואוויר שלא היו קיימים בתכנון הדירה המקורי. בתכנון החדש ביטלנו את תחושת המסדרונות הארוכים והמבוזבזים לטובת יצירת חללים איכותיים ומארים.
לכל הדירה נבחר ריהוט מינימליסטי תוך התחשבות בשיקולים פונקציונליים ואסתטיים כאחד.

צילום : עדי קרונקופ

2.jpg
1.jpg
סלון 1.jpg
סלון 3.jpg
מטבח 1.jpg
מטבח 3.jpg
חדר שינה 1.jpg
חדרשינה 2.jpg
סלון 2.jpg
חדר עבודה 2.jpg
חדר בת.jpg
חדר בן.jpg
מטבח 2.jpg
חדר עבודה.jpg
bottom of page